Ana İçeriğe Geç

Ön Bilgilendirme Formu

 1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Unvanı

:

Ayşe Zeynep Özbay, Paper Street İnternet Hizmetleri

 (Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır)

Adresi

:

ESENTEPE MAH. TALAT PAŞA CAD. 5 1 ŞİŞLİ/ İSTANBUL

MERSİS No

:

2370791679200001

Telefon

:

05356235015

E-posta adresi

:

info@paperstreet.com.tr

Ürün iade adresi

:

ESENTEPE MAH. TALAT PAŞA CAD. 5 1 ŞİŞLİ/ İSTANBUL

 1. ALICI’YA (“TÜKETİCİ”) İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı

:

Ödeme sayfasında yer alacaktır.

Adresi

:

Ödeme sayfasında yer alacaktır.

Telefon

:

Ödeme sayfasında yer alacaktır.

E-posta adresi

:

Ödeme sayfasında yer alacaktır.

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin temel özellikleri açıklanmaktadır.

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

Ödeme sayfasında yer alacaktır.

Teslim Şekli: Adrese Teslim

Sözleşme konusu ürün, sipariş tarihinden itibaren 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir.

 1. GENEL ŞARTLAR

SATICI malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, Tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 gün içinde malı SATICI’ya ulaştırmak üzere 1. Maddede belirtilen ürün iade adresine geri göndermek zorundadır.

Tüketici, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumludur.

Tüketici, siparişe ilişkin ödeme, ürün teslimi ve cayma hakkı dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin tüm bilgiye SATICI’yı arayarak ulaşabilecektir.

 1. CAYMA HAKKI
  • Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü(leri) reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 14 (ondört) günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, Tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ürünün SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması ile iade gönderilmesi halinde SATICI’ya aittir. SATICI’nın işbu Sözleşme’nin onaylandığı tarih itibariyle anlaşmalı olduğu Kargo Firması MNG Kargo’dur.
  • Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ya yukarıda bildirilen faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma Hakkı kapsamında yer alan iade usulleri Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer almaktadır. Süresi içerisinde herhangi bir nedenle iade edilen ürünün SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması ile gönderilmemesi halinde kargo bedeli Tüketici tarafından karşılanacaktır.
 • Tüketici aşağıdaki ürünler kapsamında cayma hakkını kullanamaz:
 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin ürünler.
 2. b) ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin ürünler.
 3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin ürünler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin ürünler.

 1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin ürünler.
 3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin ürünler.
 4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin ürünler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin ürünler.

 1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin ürünler.
 1. GEÇERLİLİK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra Tüketici Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

 1. YETKİLİ MAHKEME

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları İl ve İlçe Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

 

Sepetiniz

Bizimle iletişime geçtiğin için teşekkür ederiz! Sana en kısa süre içerisinde geri döneceğiz. Teşekkürler! Ürün tekrar uygun olduğunda sebi bilgilendireceğiz!